جدید ترین محصولات گروه صنعتی کبیر موتور

 • نام محصول : کبیر 200
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک حجم موتور (سی سی) 200 وزن (کیلو گرم) 133 حجم باک (لیتر) 6.7 سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1190-805-2075
 • نام محصول : کبیر 150 پی آر اس
  نوع انجین  چهارزمانه-آب/هواخنک حجم موتور (سی سی) GY 150 وزن (کیلو گرم) 127 حجم باک (لیتر) 6.5 سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1194-804-2155
 • نام محصول : کبیر 200 اس
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک حجم موتور (سی سی) 200 وزن (کیلو گرم) 116 حجم باک (لیتر) 12 سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1200-830-2160
 • نام محصول : کبیر سوپر 130
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک حجم موتور (سی سی) 130 وزن (کیلو گرم) 96 حجم باک (لیتر) 2.7 سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1100-695-1910
 • نام محصول : کبیر 150
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک حجم موتور (سی سی) 150 وزن (کیلو گرم) 99 حجم باک (لیتر) 9 سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1100-695-1910 مدل  CDI - CG
 • نام محصول : کبیر شکاری
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک حجم موتور (سی سی) 150 وزن (کیلو گرم) 120 حجم باک (لیتر) 12 سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1020-730-1910
 • نام محصول : کبیر 125
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک حجم موتور (سی سی) 125 وزن (کیلو گرم) 96 حجم باک (لیتر) 9 سیستم استارت  هندل پایی طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1100-695-1910
 • نام محصول : کبیر 150
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک حجم موتور (سی سی) 150 وزن (کیلو گرم) 96 حجم باک (لیتر) 9 سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1100-695-1910
 • نام محصول : کبیر سوپر 125
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک حجم موتور (سی سی) 125 وزن (کیلو گرم) 96 حجم باک (لیتر) 2.7 سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1100-695-1910
 • نام محصول : تیزتک کار 125
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک حجم موتور (سی سی) 125 وزن (کیلو گرم) 96 حجم باک (لیتر) 9 سیستم استارت  هندل پایی طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1100-695-1910 مدل  CDI - CG
 • نام محصول : کبیر 150 پی آر اس
  نوع انجین  چهارزمانه-آب/هواخنک حجم موتور (سی سی) GY 150 وزن (کیلو گرم) 127 حجم باک (لیتر) 6.5 سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1194-804-2155
 • نام محصول : کبیر 200 اس
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک حجم موتور (سی سی) 200 وزن (کیلو گرم) 116 حجم باک (لیتر) 12 سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1200-830-2160
 
 
 
 
/ 0 نظر / 6 بازدید