نقش تجهیزات حفاظتی شخصی در ایمنی موتورسیکلت

هطورکلی موتورسیکلت به عنوان وسیله نقلیه ای با آسیب پذیری بالا و دارای بیشترین نسبت تلفات به تصادفات در سطح دنیا شناخته میشود. لذا تحقیقات گسترد ه ای درخصوص عوامل کاهنده از شدت تصادفات موتورسیکلت و کاهش میزان تلفات و جراحات ناشی از آن صورت گرفته است. مهمترین راهکاری که درحین تصادف می تواند موتورسیکلتران را از آسیب برهاند، استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی است. تجهیزات حفاظتی شخصی به لوازم و لباس هایی گفته میشود که باعث کاهش مخاطرات و جراحات موتورسیکلتران در هنگام تصادف میشوند. این تجهیزات، با جذب انرژی ضربه تصادف، از جراحت و صدمه دیدگی موتورسیکلتران می کاهند. ازجمله این تجهیزات میتوان کلاه ایمنی، دستکش، لباس محافظ، چکمه مخصوص و ... را نام برد.

/ 0 نظر / 5 بازدید