شناخت نقاط کور اتومبیل از دید راننده:

1- نقطه ی کور قسمت جلوی اتومبیل از دید راننده:

ابتدا باید پشت فرمان اتومبیل قرار گرفته و به حالت رانندگی دستهای خود را روی فرمان قرار دهیم سپس یک نفر از قسمت جلوی اتومبیل آرام آرام به سمت جلو از اتومبیل فاصله بگیرد. هر وقت توانستیم کفش آن فرد را از روی سطح درب موتور (قسمت لبه درب موتور) ببینیم باید به آن فرد علامت بدهیم که بایستد. حال مقدار فاصله ی، آن فرد با سپر جلوی اتومبیل رل حساب می کنیم و معلوم می شود که ما چقدر از قسمت جلوی اتومبیل خود را نمی بینیم یا به عبارتی دیگر نقطه کور جلوی اتومبیل ما چقدر می باشد.

2- بدست آوردن مقدار نقطه ی کور قسمت عقب اتومبیل از دید راننده:

راننده بایستی پشت فرمان قرار گرفته و به حالت رانندگی بصورت دنده عقب بنشیند (با دست راست پشت صندلی شاگرد را گرفته و دست چپ ساعت 12 یا مرکز فرمان را بگیرد و کاملا رو به عقب تا حد امکان بچرخد)، سپس یکنفر از قسمت درب صندوق عقب اتومبیل آرام آرام فاصله بگیرد هرگاه کفش آن فرد در رویت دید راننده قرار گرفت با علامت راننده آن فرد بایستید. حال بایستی اندازه بگیریم که آن فرد چه مقدار از سپر عقب اتومبیل فاصله گرفته، به این ترتیب می توان فهمید که ما چه مقدار از قسمت پشت سر اتومبیل خود را نمی بینیم.

لازم به ذکر است معمولا در اکثر اتومبیلهای جدید نقطه ی کور عقب حداقل 2 برار نقطه ی کور جلو می باشد به طوری که اگر یک نفر حتی فرد بزرگسال پشت سر اتومبیل روی زمین بنشیند تقریبا دیده نمی شود و این یکی از مهمترین دلایلی است که ما را وادار می کند که همیشه از پشت سر اتومبیل وارد خیابان شویم.

نقاط کور آینه های بغل:

 آینه های بغل بایستی دستگیره ی درب عقب را نشان دهد. اگر یک نفر کنار ستون سمت چپ و راست اتومبیل با فاصله ی یک متر بایستد ما در آینه آن را نمی بینیم.

هنگام رانندگی به منطور استفاده از آینه های بغل بایستی بدانیم که زاویه ی دید یک راننده، آینه فقط حدودا 45 درجه می تواند فضای کنار اتومبیل را نشان دهد و الباقی در دید راننده نمی باشد به آن مقدار فضایی که در دید آینه نیست نقاط کور آینه می گوییم.

نکته مهم و اساسی هنگام تغییر لاین پوشش به نقاط کور آینه می باشد بنابراین هنگام جابجایی از یک لاین یه لاین دیگر علاوه بر نگاه کردن به آینه بایستی سرمان را به سمت مورد نظر بچرخانیم تا اطمینان از عدم وجود خطر به حد کامل برسد.

/ 0 نظر / 160 بازدید