موتور سیکلت بخار

بسیاری از وسایل نقلیه اولیه از بخار به عنوان نیروی محرکه استفاده می‌کردند، در این وسایل بخار حاصل از تبخیر آب که معمولاً توسط ذغال سنگ به نقطه جوش می‌رسید وظیفه حرکت دادن پیستون را بر عهده داشت.

اتومبیل، کشتی، لوکوموتیو نام‌های نا  آشنایی در استفاده از بخار نیستند اما موتور سیکلت بخار احتمالاً چیز عجیبی است. آنچه در زیر می‌بیند یک موتور سیکلت بخار است که توسط مخترعی به نام «ری کیلیف» در سال 1947 ساخته شد، این موتور مانند وسایل نقلیه دیگری که با بخار کار می‌کردند دارای یک دیگ بخار بود که قبل از راه افتادن باید داخل آن را توسط منبع حرارتی بیرونی به نقطه جوش می‌رساندند. 
/ 0 نظر / 14 بازدید