آموزش حرفه ای موتورسواری و رانندگی خودرو

جدید ترین محصولات گروه صنعتی کبیر موتور
نویسنده : - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ،۱۳٩۱
 
 • نام محصول : کبیر 200
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک
  حجم موتور (سی سی) 200
  وزن (کیلو گرم) 133
  حجم باک (لیتر) 6.7
  سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی
  طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1190-805-2075
 • نام محصول : کبیر 150 پی آر اس
  نوع انجین  چهارزمانه-آب/هواخنک
  حجم موتور (سی سی) GY 150
  وزن (کیلو گرم) 127
  حجم باک (لیتر) 6.5
  سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی
  طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1194-804-2155
 • نام محصول : کبیر 200 اس
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک
  حجم موتور (سی سی) 200
  وزن (کیلو گرم) 116
  حجم باک (لیتر) 12
  سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی
  طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1200-830-2160
 • نام محصول : کبیر سوپر 130
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک
  حجم موتور (سی سی) 130
  وزن (کیلو گرم) 96
  حجم باک (لیتر) 2.7
  سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی
  طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1100-695-1910
 • نام محصول : کبیر 150
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک
  حجم موتور (سی سی) 150
  وزن (کیلو گرم) 99
  حجم باک (لیتر) 9
  سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی
  طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1100-695-1910
  مدل  CDI - CG
 • نام محصول : کبیر شکاری
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک
  حجم موتور (سی سی) 150
  وزن (کیلو گرم) 120
  حجم باک (لیتر) 12
  سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی
  طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1020-730-1910
 • نام محصول : کبیر 125
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک
  حجم موتور (سی سی) 125
  وزن (کیلو گرم) 96
  حجم باک (لیتر) 9
  سیستم استارت  هندل پایی
  طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1100-695-1910
 • نام محصول : کبیر 150
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک
  حجم موتور (سی سی) 150
  وزن (کیلو گرم) 96
  حجم باک (لیتر) 9
  سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی
  طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1100-695-1910
 • نام محصول : کبیر سوپر 125
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک
  حجم موتور (سی سی) 125
  وزن (کیلو گرم) 96
  حجم باک (لیتر) 2.7
  سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی
  طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1100-695-1910
 • نام محصول : تیزتک کار 125
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک
  حجم موتور (سی سی) 125
  وزن (کیلو گرم) 96
  حجم باک (لیتر) 9
  سیستم استارت  هندل پایی
  طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1100-695-1910
  مدل  CDI - CG
 • نام محصول : کبیر 150 پی آر اس
  نوع انجین  چهارزمانه-آب/هواخنک
  حجم موتور (سی سی) GY 150
  وزن (کیلو گرم) 127
  حجم باک (لیتر) 6.5
  سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی
  طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1194-804-2155
 • نام محصول : کبیر 200 اس
  نوع انجین  چهارزمانه-هواخنک
  حجم موتور (سی سی) 200
  وزن (کیلو گرم) 116
  حجم باک (لیتر) 12
  سیستم استارت  الکتریکی-هندل پایی
  طول - عرض - ارتفاع (میلیمتر) 1200-830-2160