آموزش حرفه ای موتورسواری و رانندگی خودرو

بزرگترین موتورسیکلت
نویسنده : ابوذر کیانپور - ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ تیر ،۱۳٩۱
 

بزرگترین موتور سیکلت در جهان (8 عکس)

بزرگترین موتور سیکلت در جهان (8 عکس)

بزرگترین موتور سیکلت در جهان (8 عکس)

بزرگترین موتور سیکلت در جهان (8 عکس)

بزرگترین موتور سیکلت در جهان (8 عکس)

بزرگترین موتور سیکلت در جهان (8 عکس)

بزرگترین موتور سیکلت در جهان (8 عکس)

 

بزرگترین موتور سیکلت در جهان (8 عکس)