آموزش حرفه ای موتورسواری و رانندگی خودرو

بررسی وتحلیل دلایل تامه تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران
نویسنده : - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ تیر ،۱۳٩۱
 

 

ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ دﻻﻳﻞ ﺗﺎﻣﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ در وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮ